Rwanda 2020

             

U Rwanda 2020: Dusangiye ubumenyingiro!

Ku itariki ya 22 Gashyantare 2020, tuzafata indege tuva i Burayi twerekeza i Kigali mu Rwanda; tuzajyana n’urubyiruko rw’Abanyaburayi b’abanyabumenyingiro butandukanye 220. Dufatanyije n’abanyeshuri b‘ Abanyarwanda biga ubumenyingiro , tuzamara amasaha 320 dukorana mu mishinga 20 idaharanira inyungu kandi twungurana ubumenyi . Umushinga nyamukuru ni „Junior House of Handkraft“- Ikigo mpuzamahanga kizasanganya ingaga z’imyuga yose yemewe mu Rwanda. Tuzashyira ibuye ry’ifatizo ahazubakwa icyo kigo, dutangire n’imwe mu mirimo y’ibanze. 

Ibibazo byose by’ingenzi n’ibisubizo birebana n’umushinga wabisanga muri (FAQ)

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen erhalten Sie in unsererDatenschutzerklärungOK